За Курса

Изисквания за започване на курс:

- категория B - навършени 17 години и 9 месеца и поне основно образование;

Курсът се състои от две части : теоретична и практична:


Теоритична част

Теорията включва изучаване на Закона за движение по пътищата в продължение на две седмици под формата на лекции, както и решаване на листовки , съставени на базата на този закон. Листовките се предоставят от инструктора, които се разглеждат по време на лекциите. Там могат да се поставят въпроси във връзка с материала , заложен в листовките и Закона.

Всеки курсист сам преценя колко време му е необходимо за усвояване на теоретичната част, важното е изпитът да приключи успешно.

След преминаване на теоретичната част следва вътрешен изпит по теория. При успешното представяне на изпита се издава Удостоверение за завършен курс по теория. С това удостоверение курсистът придобива право за явяване пред ДАИ за теоричен изпит .

За да преминете теорията е необходимо да решите 2 листовки по 30 въпроса , като максимално допустимите грешки, които можете да направите , но да преминете изпита е 5 ( пет ). Но винаги може да се явите и втори път, ако не успеете от първия. Само така ще можете да преминете към практическия изпит.

 

Практическа част

 

Практическото обучение е индивидуално и най – рано започва след третата сбирка на занятията по теория. За подготовката му са определени 31 моточаса, които са достатъчни да завърши успешно шофьорския курс. Те включват запознаване на автомобила , шофиране в извънградски и градски условия . След преминаване на задължителните по програма 31 моточаса , курсистът полага Вътрешен изпит за издаване на Удостоверение за завършен курс по управление. То му дава право да се яви на практическия изпит пред ДАИ.

Втората част от изпита цели да се установи доколко сте усвоили управлението на автомобила в градски условия. Ние ще Ви помогнем да се чувствате сигурни и уверени в себе си при управлението на автомобила.

 

Продължителност на курса

 

Самият курс продължава около 2 месеца, в зависимост от Вашето време, с което разполагате. Провеждането на практическите упражнения е гъвкаво и съообразено с Вас, курсистите.

 

Цената

Цената на шофьорския курс ще разберете веднага щом се свържете с нас на посочените телефони в отдел “За контакти” . При нас заплащането може да стане на вноски по време на обучението Ви съобразно Вашите възможности.